Hur släppa jag ett möte? utan integration

Denna artikel beskriver hur du släpper dagordningar eller protokoll till möten utan integration.
(Läs om hur du släpper dagordningar somöverförts från ett system för ärende- och dokumenthantering.)

När alla punkter på dagordningen är skapade ska du släppa mötet.

  • klicka på knappen Behandla högst upp till höger. Din dagordning kommer nu att behandlas så att den kan visas i Prepare på både iPad och webb.

  • klicka därefter på knappen Släpp högst upp till höger. 

  • när du har klickat på Släpp får du upp nedanstående skärmbild. 

  • skriv en kommentar i fältet om du har något viktigt att meddela instansmedlemmarna - kanske vill du påminna dem om att mötet hålls i en annan lokal än den vanliga. Kommentaren kommer att ingå i det mejl som skickas till instansmedlemmarna.
  • vill du inte att instansmedlemmarna ska underrättas om att dagordningen har släppts måste du komma ihåg att ta bort markeringen framför Underrätta instansmedlemmar
  • klicka på Släpp för att släppa dagordningen

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?