Hur skapar jag ett möte?

SÅ skapar DU ET MÖTE:

  • gå in under menypunkten Möten
  • klicka därefter på Skapa nytt möte

  • du får nu upp en ny skärmbild där du ska skriva in upplysningar om mötet, såsom instans, namn, datum och tidpunkt.
    Om du vill skapa en ny instans till ditt möte ska du klicka på Instanser i vänster menyn. Se hur du skapar en instans
  • vidare ska du bestämma om mötet ska vara öppet eller slutet. Om du avstår från att göra mötet slutet (genom att inte klicka på det orangea hänglåset) åben hængelås kommer mötet att vara öppet för samtliga medlemmar i organisationen (givet att instansen är öppen)
  • tryck därefter på Spara

De mötesupplysningar du skrivit in kommer att visas på den mötesstartsida som mötesdeltagaren ser när han eller hon går in på mötet ifråga i Prepare.
Fältet Information kan användas för upplysningar som du vill göra mötesdeltagarna särskilt uppmärksamma på.  

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?