Hur skapar jag en dagordningspunkt?

När du ska skapa punkter i en dagordning måste du först se till att du är inne på rätt instans och har valt rätt möte.

SÅ skapar du dagordningspunkter:

  • klicka i titelfältet under rubriken Dagordningspunkter och bilagor

Opret et dagsordenpunkt

  • skriv in en titel på dagordningspunkten i fältet
  • vill du använda alfanumerisk punktnumrering (t.ex. 1.a) skriver du in detta genom att klicka på punktnumret.
  • bestäm om punkten ska vara öppen eller sluten. Klicka på det orangea hänglåset för att göra punkten sluten. Hänglåset ser ut så här  Lukket dagsordenpunkt  när punkten är sluten. Om du inte klickar på det öppna orangea hänglåset innebär detta att punkten kommer att vara tillgänglig för hela organisationen (förutsatt att mötet och instansen också är öppna).

Om mötet är öppet kan du alltså differentiera åtkomsten till de enskilda punkterna på dagordningen. Öppna punkter kommer att vara synliga för alla i organisationen, medan slutna punkter endast kommer att ses av instansens medlemmar. Tillgången till en sluten punkt kan inskränkas ytterligare. Läs mer om hur du tar bort instanssmedlemmar från en sluten punkt.

Skapa innehåll TILl PUNKTEn

När du har skapat punkten kan du skriva eller ladda upp innehåll till punkten. 
Du kan välja om du vill:

A: bifoga ärendebeskrivningen som ett dokument eller

B: skriva in punktens innehåll i textredigeraren

A: Bifoga ärendebeskrivning SOM DOKUMENT:

I bilden nedan har "bifoga ärendebeskrivning som dokument" valts. Om du redan har författat en ärendebeskrivning utanför Prepare, exempelvis i en Word- eller PDF-fil, är det lättast att ladda upp dokumentet på punktens ärendebeskrivning.

Upload en sagsfremstilling

[Bifoga ärendebeskrivning som dokument]

  • klick på fältet med "det orangea molnet" (eller dra den valda filen till fältet)
  • välj det dokument som du vill bifoga via Utforskaren. Du kan bifoga Office-dokument som Word, Excel och PowerPoint, samt PDF och olika bildfiler.
  • vill du ta bort filen igen så klickar du på papperskorgs-ikonen som visas längst ut till höger när du har laddat upp ett dokument.

B: SKRIV ärendebeskrivning:

Om du istället väljer funktionen Skriv innehåll kan du skriva in punktens innehåll i en textredigerare. Genom att använda verktygsfältet - det vill säga ikonerna över skrivfältet - är det möjligt att formatera texten, infoga och ta bort hyperlänkar m.m. Du behöver inte spara det du skrivit löpande eftersom Prepare sparar det automatiskt.

Skriv indhold til dagsordenpunkt

Om du inte har mer att tillägga till punkten, utan bara vill upprätta nästa punkt, klickar du på det orangea "+" som finns under den punkt du just skapat.

BILAGor - Hur bifogas de?

Om du har bilagor som ska bifogas till punkten kan du se här hur du bifogar bilagor.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?