Hur bifogar jag bilagor till en punkt?

När du har skapat en punkt till ditt möte i Prepare kan du bifoga bilagor. 

Om du inte redan befinner dig på dagorningspunkten så gå in på den genom att först klicka på Möten. Välj därefter det möte och till sist den dagordningspunkt som ska förses med bilagor. Nu är du klar att bifoga bilagor.

Så lägger du till bilagor:

  • klicka på fältet med "det orangea molnet" som du finner under punktens innehåll
  • du får upp en utforskare, där du kan leta reda på de dokument som ska läggas till
  • välj ditt eller dina dokument via utforskaren. Det går att multiuppladda bilagor genom att markera flera dokument på en gång
  • bifogningen av bilagor sparas automatiskt
vedlæg bilag til dagsordenpunkt

[Bifoga bilaga till dagordningspunkt]

Efter uppladdningen kan du ändra i bilagornas följdordning. Det gör du genom att hålla in musens vänsterknapp på den bilaga du vill flytta upp eller ner. När bilagans placering är korrekt kan du ändra bilagornas numrering i sifferfältet.

  • klicka på det orangea hänglåset om du vill att bilagan endast ska vara tillgänglig för instansens medlemmar (behövs ej om punkten redan är sluten).
  • du kan slänga en bilaga genom att klicka på papperskorgsikonen längst ut till höger på bilagan.

När du är klar med innehållet och bilagorna till punkten kan du skapa nya punkter genom att klicka på det orangea "+ Lägg till ny punkt" som finns under de dagordningspunkter du redan skapat.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?