Hur gör jag en användare till godkännare?

När godkännande är aktiverat på en dagordningspunkt kommer de användare med rollen som "Instansmedlem" att automatiskt kunna godkänna alla framtida dagordningar i instansen, där godkännande är aktiverat (observera att det endast är släppta dagordningar som kan godkännas).

Om en instansmedlem inte automatisk måste godkänna punkter på ett möte i instansen, kan du ge användaren rollen som "Övrig medlem" i instansen. Eller så kan du också gå till mötespunkten för godkännande och avaktivera instansmedlemmens godkännande. Se hur nedan.

TILLFÄLLIG AVAKTIVERING AV "GODKÄNNANDE" AV EN INSTANSMEDLEM

Rollen som godkännare kan tillfälligt avaktiveras, t.ex. om en instansmedlem oväntat inte deltar i ett möte. I den situationen måste du som mötessekreterare gå direkt till relevant punkt på dagordningen och stänga av godkännandet bredvid instansmedlemmen som inte behöver godkänna ändå. Du hittar inställningarna för godkännande genom att klicka på Möten i vänstermenyn och sedan hitta mötet i fråga. När du klickar på användarikonen vid den punkt där godkännande är aktiverad visas listan "Status över godkännande". Här gör du dina ändringar.

I exemplet nedan är "Aleksander Pedersen" en instansmedlem och godkännare. T.ex. om han ändå inte behöver godkänna exakt detta möte, inaktiveras den gröna inställningsknappen. Ändringarna träder i kraft omedelbart.

Låt nya medlemmar godkänna en protokoll

Om du har skapat ett nytt möte och aktiverat godkännande på en punkt, vill nya instansmedlemmar inte automatisk 

Om du har satt upp ett möte och aktiverat godkännande för en punkt kommer nya instansmedlemmar inte att ställas in automatiskt för att godkänna en punkt på det mötet (eftersom det skapades innan instansmedlemmarna hade tillgång). Här måste du klicka in på punkten och tillåta att nya instansmedlemmar for godkänna punkten. 

De nya användarna ställs automatiskt in som godkännare vid instansens framtida möten, men möten som skapats innan användarna fick tillgång till instansen måste läggas till manuellt vid mötet.

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?