Hur kan vi hjälpa?

Varför får jag inga mejl?

Det kan finnas olika orsaker till att du inte får mejl från First Agenda:

  • Mejlen från First Agenda har hamnat i mappen "Skräp". Kolla mappen i ditt epostprogram.
    VIKTIGT: Hvis du använder Outlook, kan du behöva kolla in "Clutter".
  • Mejlen har hamnat i din organisations spamfilter. Kontakta din säkerhetsavdelning och be dem kontrollera ifall det finns restriktioner på att motta mejl från First Agenda och AWS Amazon. Om de är blockerade måste din organisation tillåta mejl från båda dessa adresser innan du kan få mejl från First Agenda.
  • Du har registrerats med en felaktig epostadress.

Om inget av detta fungerar ber vi dig kontakta support@firstagenda.com, så att vi kan ta reda på orsaken.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?