Hur kan vi hjälpa?

Varför blir nedladdningsknappen orange igen?

Om en ny version av ett möte du har sparat för offline användning släpps, kommer nedladdningsknappen att växla tillbaka från blått till orange.

 → 

Om du är offline vil knappent skifta från blå till orange först när du loggar in på Prepare i onlineläge.

Den orangea knappen påminner dig om att den dagordning som du har laddat ned för att läsa i offlineläge är föråldrad och måste uppdateras.

Så uppdaterar du din offline-dagordning

  • tryck på den orange "Download" knappen längst ned i högra hörnet. Du måste befinna dig på dagordningens förstasida för att kunna se knappen.
  • tryck på Uppdatera offline-dagordning

Uppdatera offline-dagordning

  • välj "Ja" för att uppdatera dagordningen till den senaste versionen
  • välj "OK" i dialgogrutan som visar sig när nedladdningen är slutförd

Din offline-dagordning är nu uppdaterad.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?