Hur kan vi hjälpa?

Vad betyder offline-kod?

Den första gången du gör en dagordning tillgänglig oflline måste du upprätta en fyrsiffrig offline-kod. Denna kod ska du använda om loggar in i Prepare-app'en när den är i offline-läge eller när i Pad:en är i flygläge.

Så uprättar du din fyrsiffriga Offline-kod:

Först gör du en dagordning tillgänglig offline:

  • välj den dagordning eller det protokoll som du vill läsa när du är offline
  • på dagordningens eller protokollets förstasida klickar du på den orange knappen "Download" längst ned i högra hörnet 

  • ändra "skjutknappen" til blå i dialogrutan "Tillgänglig offline" . 

  • en ny dialogruta kommer upp, där du ombeds upprätta en självvald fyrsiffrig kod. 

  • din kod sparas automatiskt när du har tryckt in den och din dagordning kommer därefter bli tillgänglig offline
  • du behöver endast använda koden om du loggar in i appen när den är i offline-läge eller ifall du har satt iPad:en i flygläge.
  • när du ska logga in i appen i offline-läge ser dialogrutan ut på följande vis:

OBS: Se till att upprätta en kod som är lätt att komma ihåg. Om du vill kan du använda den fyrsiffriga kod du har till din iPad. Se här vad du gör om du har glömt din offline-kod

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?