Hur kan vi hjälpa?

Varför kan jag inte se min beredning?

Orsaken är troligen att du inte har blivit ansluten till beredningen i Prepare. För att få tillgång, kontakta den som är dagordningsansvarig eller administratrör för Prepare i din organisation.

Det kan också bero på du har tillgång till flera organisationer i Prepare och att du är inne på "fel" organisation. Tryck på tillbaka-knappen i övre vänstra hörnet tills du kommer till listan med organisationer. Här väljer du den "rätta" organisationen. Se: Hur växlar jag mellan organisationer?

Observera att alla slutna beredningar endast kan ses av de medlemmar som är anslutna till beredningen. De slutna beredningarna kommer aldrig visas i listan "Övriga beredningar".

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?