Hur kan vi hjälpa?

Hur får jag överblick över anteckningar, markeringar och delade kommentarer?

Du har två möjligheter att få överblick. Antingen kan du använda Översikten, som visar en samlad lista över anteckningar og delade kommentarer du gjort på et punkt i den aktuella dagordningen, eller också kan du använda Sidöversikten, som visar på vilka sidor på et punkt som du har sparat markeringar, anteckningar och delade kommentarer. Sidöversikten är endast tillgänglig i iPad-versionen.

 

Översikten av anteckningar och delade kommentarer:

Översikten kan hittas på varje punkt i dagordningen. Om det finns anteckningar eller delade kommentarer sparade visas det som en liten siffra som anger hur många anteckningar eller delade kommentarer som ligger sparade vid punkten. 

  • Klicka på Översikt i menyn till vänster när du står på en punkt, och få en överblick över hur många anteckningar och delade kommentarer, du har på en punkt.
  • klicka Anteckningar för att se alla Anteckningar

  • klicka delade kommentarer för att se alla delade kommentarer

OBS: Om den punkt du gjort en anteckning eller delade kommentar på har ändrats, eller om det har släppts en ny version av dagordningen, kommer din anteckning og delade kommegtar att visas som "historisk" och inte längre synas på själva dagordningspunkten.

Sidöversikten

Sidöversikten - eller thumbnail-översikten - är en översikt över alla sidorna i et dagordning punkt. Här kan du snabbt se vilka sidor du har anteckninger, deladede kommentarer och gjort markeringar på.

Markeringar visas som en orange pennikon

Anteckningar visas som en orange anteckningsikon.

Delade kommentarer visas som en orange kommentarikon.

SÅ HITTAR DU SIDÖVERSIKTEN:

  • tryck på den lilla tabell-ikonen  högst upp till höger på skärmen

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?