Hur kan vi hjälpa?

Mötesdeltagare - Kom igång

Kom igång med att använda Prepare

Välkommen till Prepare. För dig som ska börja förbereda dina möten i Prepare har vi här samlat en rad artiklar som kan fungera som vägledning. Artiklarna handlar om de olika funktioner som du kan använda i beredningen. Här hittar du en lista med artiklar som beskriver hur du ställer in din inloggning, hittar en dagordning och slutligen hur man använder de olika funktionerna. Du kan hitta fler artiklar på support.firstagenda.com.

INSTALLATION

Inloggning

Beredningar ock möten

Anteckningar, Markeringar, kommentarer och bokmärken

Offline-funktionen

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?