Hur kan vi hjälpa?

Kan jag ändra i en anteckning?

Det går bra att ändra i dina anteckningar. 

SÅ äNDRaR DU EN anteckning:

  • tryck på den anteckning du vill redigera eller slänga (den blå pratbubblan)
  • tryck ned fingret i några sekunder på det ställe i anteckningen där du vill ändra. Om du vill slänga anteckningen trycker du på papperskorgsikonen.
  • tryck på det orange märket för att spara
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?