Hur kan vi hjälpa?

Varför kan jag inte se min anteckning, delade kommentar eller markering?

Det kan bero på att samma dagordning har släppts i flera omgångar och att punkternas ordningsföljd har ändrats. Eller på att bilagan eller ärendebeskrivningen har fått en ny titel. I så fall kan du alltid hitta anteckningen i Anteckningsöversikten..

Se vad som händer med anteckningar vid återpublicering:

  • Punkt med ändring: Anteckningar bevaras i både dokumentet och översikten

Men om punkten har raderats?

Om punkten raderas kan vi inte bevara din anteckning, utan även denna kommer att raderas.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?