Hur kan vi hjälpa?

Olika sätt att upprätta protokoll

Du kan lägga till ett protokoll till en dagordning via funktionen Lägg till beslut på varje enskild punkt. Om du vill skriva ett protokoll i mötesupprättelsen, så har du följande två möjligheter.

upprätta ett samlat protokoll som EN ny punkt på dagordningen:

  • Du kan upprätta en ny punkt på din dagordning och kalla den Protokoll. Se här hur du upprättar en dagordningspunkt. Denna metod kan användas om du vill ha ett samlat protokoll till mötet. Tänk på att lägga den nyupprättade punkten längst ned så att inte punkternas ordningsföljd ändras.
  • Alternativt kan du upprätta protokollet som den första punkten på nästa dagordning.

upprätta ett protokoll för varje enskild punkt på dagordningen:

  • Du kan bifoga ett protokoll som bilaga till varje enskild punkt. Se här hur du lägger till en bilaga
  • Du kan för varje punkt ladda upp ett nytt dokument som innehåller protokoll (det innebär dock att slutanvändarna kommer att gå miste om eventuella anteckningar i innehållet)
  • Du kan för varje punkt skriva ett nytt innehåll som innehåller protokoll (det innebär dock att slutanvändarna kommer att gå miste om eventuella anteckningar i innehållet)

Om du vill ladda upp ett nytt dokument eller skriva ett nytt innehåll på ett dokument kan du hitta instruktioner här. 

OBS! Om du väljer detta sätt att upprätta protokoll måste du tänka på att när du ersätter ärendebeskrivningen med ett nytt dokument eller genom att skriva nytt innehåll så förlorar mötesdeltagarna sina eventuella markeringar. Deras anteckningar kommer inte längre att synas på själva ärendebeskrivningen, utan endast i anteckningsöversikten.

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?