Hur kan vi hjälpa?

Kan andra läsa igenom mitt beslut innan det släpps?

Ja, andra beredningsmedlemmar kan också gå in och läsa besluten, om de har tilldelats rättigheten "läs ännu ej släppt dagordning".

Du kan få reda på mer om användarrollen "läs ännu ej släppt dagordning" och om hur en användare tilldelas rollen i denna artikel: Vad betyder användarrollen "Läs ännu ej släppt dagordning"?

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?