Hur kan vi hjälpa?

Vad är "Övrigt material"?

Vad är "övrigt Material"?

Om du behöver bifoga extra dokument i en viss beredning kan du som dagordningsansvariga välja att använda Övrigt material

Så använder du "övright material"

  • Klicka på Beredning i vänstermenyn
  • Välj ut beredning og scrolla ned för sidan tills du kommer till rutan Övrigt material
  • Ladda upp de önskade filerna och dokumenten
  • Filerna kommer att bli tillgängliga för mötesdeltagarna så snart ett möte annonseras i beredningen.

Bra at veta

Du kan utan problem lägga till fler dokument även om mötet redan har annonserats. De dokument du har lagt till under Övrigt material kommer att visas på alla dagordningar som ligger i beredningen.

OBS! Du kan inte göra markeringar eller anteckningar i dokument som ligger i Övrigt material.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?