Hur kan vi hjälpa?

Vad betyder de olika statusfärgerna?

En dagordning eller ett protokoll kan ha två olika statusar: grön och röd.

GRÖN status betyder att dagordningen eller protokollet är klart att släppas.

RÖD status betyder att något gått fel. Det kan t.ex. bero på något av följande:

  • Filen är skadad
  • Filen saknas
  • Vi kan inte hantera filformatet

 Här finns tips om vad du kan göra i de olika situationerna.

Filen är skadad:
Vi har mottagit en skadad fil. Om du laddar ned filen på skrivbordet och inte kan öppna den så kommer inte heller Prepare att kunna läsa in den. Ta reda på vad som gått fel med filen och försök sedan läsa in dagordningen igen. I andra fall kan Prepare uppfatta en fil med många lager som skadad. Det gäller särskilt stora, tunga, arkitektritade filer. I så fall bör du antingen använda programmet CutePDF för att spara filen som PDF-fil igen, eller också kan du använda en PDF-reader för att sammanfläta lagren till ett lager.

Filen saknas:
Orsaken kan också vara att vi aldrig mottagit filen från ditt system för ärende- och dokumenthantering. Kontrollera din dagordning i systemet för ärende- och dokumenthantering eller kontakta någon IT-ansvarig för att höra om filen fortfarande ligger i källmappen. Källmappen är den mapp i vilken dagordningen ligger innan den överförs till Prepare. 

Vi kan inte hantera filformatet:
Om filen har ett format som inte kan hanteras av Prepare är du tvungen att ändra formatet och återpublicera dagordningen. Se här vilka format vi kan hantera.

Om filen fortfarande är röd - kontakta FirstAgenda-supporten.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?