Hur kan vi hjälpa?

Hur utlyser jag ett möte? utan integration

Denna artikel beskriver hur du släpper dagordningar eller protokoll till möten utan integration.
(Läs om hur du släpper dagordningar somöverförts från ett system för ärende- och dokumenthantering.)

När alla punkter på dagordningen är upprättade ska du utlysa mötet.

  • klicka på knappen Behandla högst upp till höger, bredvid statusfältet. Din dagordning kommer nu att behandlas så att den kan visas i Prepare på både iPad och webb.

klik på behandl, før du frigiver

  • klicka därefter på knappen Släpp högst upp till höger, bredvid statusfältet. Det måste vara en grön markering framför både Filer och Behandlat innan du kan släppa din dagordning.
Klik på frigiv for at frigive din dagsorden

[Tryck på släpp för att släppa en dagordning]

  • när du har klickat på Släpp får du upp nedanstående skärmbild. 
Notifikation ved frigiv dagsorden

[Markera för att underrätta beredningsmedlemmar]

  • skriv en kommentar i fältet om du har något viktigt att meddela beredningens medlemmar - kanske vill du påminna dem om att mötet hålls i en annan lokal än den vanliga. Kommentaren kommer att ingå i det mejl som skickas till beredningens medlemmar.
  • vill du inte att beredningens medlemmar ska underrättas om att dagordningen har släppts måste du komma ihåg att ta bort markeringen framför Underrätta beredningsmedlemmar
  • klicka på Släpp för att släppa dagordningen

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?