Hur kan vi hjälpa?

Hur ändrar jag i en släppt dagordning?

Om du använder en beredning med integration ska du göra ändringarna i dagordningen i ert system för ärende- och dokumenthantering. Följ därefter den sedvanliga släpp-proceduren så överförs den ändrade dagordningen till Prepare.
Nedan kan du läsa om hur du gör när möten har upprättats manuellt i Prepare.

SÅ äNDRaR DU EN släppt DAGORDning:

Om du vill ändra innehållet i en dagordning efter att den har släppts gör du på följande sätt:

  • klicka på Möten i vänstermenyn och välj sedan det möte du vill redigera
  • klicka på Redigera-knappen längst ut till höger på möteslistan
  • du kommer nu in på listan med dagordningspunkter
  • klicka på de punkter du vill redigera eller lägg till fler 
  • klicka på Behandla när du har redigerat klart
  • när dagordningen är färdigbehandlad, klickar du på Släpp - du har nu ändrat i din dagordning

Den "gamla" versionen kommer att ersättas av den nya. Tänk på att inte radera den "gamla" versionen eftersom användarna då kommer att gå miste om sina anteckningar och markeringar.

Kom ihåg: de "gamla" version kommer att ersättas av den nya versionen du just gjort ändringar. Så några antëckningaroch delade kommentarer på artikeln vill inte längre att vara synliga i saken, men sparas som "historiska" i Översikten.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?