Hur kan vi hjälpa?

Mötesansvarig i Prepare - Kom igång!

MÖTEsansvarig i Prepare - KOM IGÅNG!

Välkommen till Prepare. För dig som ska börja upprätta dina dagordningar och möten i Prepare har vi samlat en uppsättning artiklar som vi hoppas kan fungera som vägledning. Artiklarna handlar om hur du upprättar möten i Prepare, hur du hanterar användarna och hur du kontrollerar att dina organisationsinställningar är korrekta. Du kan hitta fler artiklar på support.firstagenda.com.

ANVÄNDARE:

BEREDNINGar:

upprätta ETT MÖTE:

ORGANISATIONsINSTÄLLNINGAR

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?