Hur kan vi hjälpa?

Vad är godkännande?

Godkännande-funktionen i Prepare gör det möjligt för mötesdeltagarna att godkänna protokoll digitalt.

Godkänn protokoll digitalt

Godkännande kan användas istället för det fysiska papper som mötesdeltagarna är skyldiga att skriva under i samband med att protokoll för t.ex. politiska möten eller styrelsemöten ska godkännas. Genom att använda digitalt godkännande slipper den dagordningssansvarige att ”jaga fatt på” de personer som kanske var tvungna att gå direkt efter mötet och som därför inte hann skriva under.

I Prepare får mötesupprättaren eller den dagordningsansvarige en snabb överblick över vilka av mötesdeltagarna som har godkänt och vilka som saknas. Här är det också möjligt att skicka ut en påminnelse till de mötesdeltagare som ännu inte har godkänt protokollet. När alla har godkänt kan den dagordninsansvarige ladda ned en godkännandelista som innehåller namnen på alla som har godkänt och tidpunkten för deras godkännande. Godkännelselistan kan därefter arkiveras.

Funktionen kan också användas för att godkänna enskilda punkter – i så fall är det bara att aktivera godkännande på de punkter som kräver godkännande-

Aktivering av godkännande-funktionen

Det är den dagordningsansvarige i en beredning som aktiverar godkännande, och först när funktionen har aktiverats kommer godkännande-knappen att visas för mötesdeltagarna. Hur du som dagordningsansvarig aktiverar godkännande i beredningar och dagordningar, och hur du ger mötesdeltagarna rättigheten att godkänna, kan du läsa mer om i våra artiklar om godkännande.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?