Hur kan vi hjälpa?

Hur gör jag en användare till godkännare?

För att kunna ge en användare tillåtelse att godkänna dagordningar i en beredning måste du själv ha rollen som dagordningsansvarig. Därefter måste du kontrollera att användaren är medlem i beredningen och att beredningen har aktiverat gokännande-funktionen.

Så gör du en användare till godkännare av dagordning:

  • logga in i Prepare
  • klicka på Beredningar i vänstermenyn
  • välj den beredning där det ska läggas till godkännare
  • klicka på länken Redigera i listan "Användare"
  • leta upp den aktuella användaren i användarlistan och sätt en bock i check-rutan godkännare eller sekundär godkännare (dina inställningar sparas automatiskt)

  • klicka på Stäng för att gå ut ur användarlistan

När du aktiverar godkännande på en dagordningspunkt kommer de användare som du har gjort till godkännare att automatiskt kunna godkänna punkten (observera att det endast är släppta dagordningar som kan godkännas).

Viktigt: Rollen som godkännare och sekundär godkännare kommer att gälla för alla framtida dagordningar i en beredning. När du aktiverar godkännande på en dagordningspunkt visas dessa två roller i statuslistan för godkännanden. Användare som är godkännare ombeds automatiskt att godkänna punkten, medan sekundära godkännare måste ombedas aktivt för att kunna godkänna dagordningspunkten i fråga. Läs om hur du redigerar godkännar-rollerna på en dagordningspunkt.

Info: Du kan också tilldela godkännar-rollen genom att gå in i inställningarna för den enskilde användaren. Klicka på Användare i vänstermenyn och leta upp den användare du vill ge en godkännar-roll.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?