Hur kan vi hjälpa?

Varför kan jag inte se ny beredning?

Troligen beror det på att du inte har blivit ansluten till den nya beredningen. Kontakta administratören för att få tillgång till den nya beredningen. 

VIKTIGT!
I Prepare med integration upprättas nya beredningar automatiskt i Prepare så snart du har publicerat beredningens första dagordning i ert system för ärende- och dokumenthantering. Därför ska du inte upprätta den nya beredningen i Prepare. Däremot måste du komma ihåg att bli ansluten till beredningen och få befogenhet som dagordningsansvarig för att kunna släppa en dagordning i den nya beredningen. Först när du har fått befogenhet som dagordningsansvarig kommer du kunna se den nya beredningen under Møter i Prepare.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?