Hur kan vi hjälpa?

Hur lägger man till användare till beredningar?

Du kan ansluta användare till en beredning både under användarens profil och under beredningen.

anslut användare till beredning under "användare":

  • klicka på Användare
  • välj den användare som ska anslutas till din beredning
  • till höger på skärmen, under rubriken "Beredningar", klickar du på din beredning med hjälp av rullgardinsmenyn.
  • ta ställning till om användaren ska ha befogenhet som dagordningsansvarig eller om vederbörande ska få lov att läsa dagordningar som inte är släppta.

anslut Användare till beredning under punkten "Beredningar":

  • klicka på Beredningar
  • välj den beredning som användaren eller användarna ska anslutas till
  • under rubriken "Användare" längst ned till höger på skärmen väljer du de användare som ska bli tillagda till beredningen. Använd rullgardinsmenyn.

Ska du lägga till flera användare åt gången till en beredning är det absolut enklast att välja den senare metoden där du ansluter användare under menyn Beredningar.

Lite om användarnas tillgång till Beredningar

Om inget annat anges har en användare tillgång till samtliga öppna beredningar i en organisation, medan en sluten beredning endast kan ses av de användare som är medlemmar av beredningen.
Det går att göra så att användaren endast får tillgång till de beredningar som vederbörande är ansluten till. Det görs genom att ta bort  bocken framför  funktionen "Kan se övriga beredningar". Denna begränsade tillgång kan vara lämplig för t.ex. externa rådgivare som inbjuds att delta i en särskild beredning. Rådgivaren kommer på så vis att få tillgång till den berörda beredningen men kommer inte kunna se övriga beredningar i Prepare.

Om beredningen är sluten kommer den enbart att visas för de användare som är anslutna till beredningen.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?