Hur kan vi hjälpa?

Vad betyder användarrollen "Läs ännu ej släppt dagordning"?

Som dagordningsansvarig i en beredning kan du ge medlemmarna rätt att läsa igenom din dagordning innan du släpper den, genom att tilldela med användarrollen "läs ännu ej släppta dagordningar".

För att ge en användare denna roll ska du:

  • gå in under den aktuella användarens profil
  • välj den beredning vari dagordningen ska godkännas
  • sätt en bock framför rättigheten Läs ännu ej släppt dagordning

Mötesdeltagaren kommer nu att kunna läsa, göra markeringar, anteckna och dela kommentarer i alla ännu ej släppta dagordningar och protokoll i just denna beredning. Du kan också gå in under själva beredningen och ge beredningens medlemmar rätt att läsa ännu ej släppta dagordningar.

Om användaren, som har läst igenom och godkänt dagordning, inte längre ska vara granskare av beredningens dagordningar, måste du komma ihåg att ta bort rättigheten att läsa ännu ej släppta dagordningar inne på användarprofilen.

Godkännande-funktionen innebär att ni kan använda Prepare för granskning av dagordningar och samtidigt vara säkra på att det är en och samma dagordningsversion som alla kommenterar på. När alla har kommenterat på en dagordning kan den dagordningsansvarige välja att antingen släppa dagordningen eller införa föreslagna ändringar.

  • Om organisationen använder sig av beredning med integration ska ändringarna göras i ert system för ärende- och dokumenthantering, varefter dagordningen måste publiceras på nytt. Den nypublicerade dagordningen kommer att ersätta den tidigare ännu ej släppta dagordningen i Prepare.
  • I beredningar utan integration inför du rättelserna i punkterna och släpper därefter dagordningen.

hur hittar mötesdeltagaren den ännu ej släppta dagordningen i Prepare?

I Prepares läsdel kan mötesdeltagaren skilja mellan släppta och ej släppta dagordningar genom att det står ej släppt med röd skrift framför dagordningen i vänstermenyn. .

Mötesdeltagaren kan anteckna och markera i den ännu ej släppta dagordningen och kan även dela sina synpunkter med den dagordningsansvarige och med andra granskare med hjälp av dela kommentar-funktionen.

anteckningar och kommentarer i ännu ej släppta dagordningar

VIKTIGT: Görs det rättelser i en dagordning i flera omgångar innan den släpps, så kommer anteckningar och kommentarer att ombildas och sparas som historiska i översikten ute i vänsternavigationen.

Detta gäller endast vid omarbetning av dagordningar i flera omgångar innan släpp. Om en dagordning omarbetas och därefter släpps, kommer alla anteckningar och delade kommentarer fortfarande att visas i ärendebeskrivningarna liksom i översikten.

Läs mer om hur du hittar anteckningar och delade kommentarer i denna artikel: Hur får jag överblick över anteckningar, markeringar och delade kommentarer?

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?