Hur kan vi hjälpa?

Kan jag ta bort användare från ett känsligt ärende? - utan integration

Principen är att när en mötesdeltagare anslutits till en beredning så har vederbörande tillgång till hela dagordningen eller protokollet i beredningen. Mötesdeltagaren kan alltså se både öppna och slutna punkter. I en beredning kan det emellertid vara nödvändigt att behandla personärenden eller känsliga dokument som bara ett fåtal av beredningens medlemmar får se. I sådana fall kan man som dagordningsansvarig gå in på den slutna punkten ifråga och ta bort de användare som inte ska få tillgång till ärendet. Användare kan tas bort från slutna punkter på både släppta och icke släppta dagordningar och protokoll.

TA BORT ANVÄNDARE FRÅN SLUTEN punkt - beredning utan integration

  • gå in under Beredning
  • klicka på den dagordning det gäller
  • gå in under den slutna punkt från vilken du vill ta bort användare
  • klicka på länken Användaråtkomst och ta bort bocken framför de användare som inte ska ha tillgång till punkten

Fjern fluebenet hvis bruger ikke må se punktet

Tänk på att det bara är denna enskilda slutna punkt som de borttagna användarna kommer att nekas tillgång till.

  • Klicka på Stäng för att spara dina ändringar
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?