Hur kan vi hjälpa?

Hur tar jag bort en användare?

Av säkerhetsskäl kan du inte ta bort en användare i Prepare. Däremot kan du avaktivera användaren så att vederbörande inte längre har åtkomst till dagordningar eller protokoll i din organisation.

Så avaktiverar du en användare

  • klicka på Användare i vänstermenyn
  • klicka på den användare som du vill avaktivera
  • scrolla ned till Inställningar och sätt skjutknappen på från framför Aktiv
  • tryck på Spara

En avaktiverad användare kan inte längre logga in och läsa dagordningar och protokoll i en organisation som användaren tidigare varit aktiv i.

Återaktivera en användare

Vill du återaktivera en användare kan en avaktiverad användare alltid hittas igen under Visa inaktiva användare överst till höger på sidan Användare.

Om du återaktiverar en användare, får du inte glömma att ansluta användaren till de rätta beredningarna igen. Den återaktiverade användaren kommer alltid att kunna se de beredningar i en organisation som är öppna.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?