Hur kan vi hjälpa?

Hur ansluter man användare till flera organisationer?

Om er organisation har fler än en Prepare-organisation så är det lätt att lägga till nya användare till den extra organisation som ni har upprättat i Prepare genom funktionen Anslut användare till organisation. Den enda förutsättningen är att era organisationer först har registrerats under samma enhet samt att den användare ni ansluter redan är ansluten till någon av de övriga organisationerna. Ring eller skriv till oss för att registrera era organisationer under samma enhet.

Genom att lägga till användarna till er organisation slipper ni upprepa upprättelseproceduren för varje enskild användare i varenda organisation. Dessutom är det mycket enklare för användarna eftersom de ansluts automatiskt till de olika organisationerna i samma stund som administratören lägger till användare till en ny organisation. På så vis behöver mötesdeltagarna inte gå igenom upprättelsebestyret flera gånger.

Viktigt: användaren måste ha upprättats i minst en organisation för att du ska kunna ansluta användaren till en annan organisation.

Så lägger du till användare till ytterligare en organisation:

  • välj den organisation i vilken du vill upprätta användaren
  • gå in under menyn Användare
  • klicka på knappen Anslut användare till organisation
  • skriv därefter in e-postadressen för den användare som du vill ansluta
  • välj den användare som ska ha tillgång till organisationen och klicka på länken Anslut användare till organisation

  • användaren är nu ansluten och kommer att få ett välkomstmail om att han/hon har tillgång till organisationen

Nästa gång användaren loggar in i Prepare kan användaren hitta organisationen i vänstermenyn på sin iPad. På webben väljs organisationen i rullgardinsmenyn i övre högra hörnet.

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?