Hur kan vi hjälpa?

Vad kan en dagordningsansvarig göra? utan integration

Den här artikeln beskriver vad en dagsordensansvarig der skaper møter i Prepare (utan ÄHS integration) kan göra. Vill du veta mer om dagordningen samlare i beredninger med integration, läs den här artikeln: Vad kan en dagsordningsansvarig? med integration

Vad kan en dagordningsansvarig göra i Prepare?

I Prepare arbetar den dagordningsansvarige primärt med att släppa dagordningar och protokoll för de beredningar som vederbörande är ansvarig för. Men en dagordningsansvarig kan också göra en del andra saker i Prepare. Se listan nedan:

 • upprätta möten
 • göra dagordningar
 • upprätta punkter och lägga till bilagor
 • släppa dagordningar och protokoll
 • ta bort mötesdeltagare från vissa känsliga punkter
 • läsa ännu ej släppta dagordningar
 • ge mötesdeltagare rätt att läsa ännu ej släppta dagordningar
 • meddela mötesdeltagare om att dagordningar och protokoll har släppts
 • upprätta användare i egna beredningar
 • redigera mötesdeltagarens profil i egna beredningar
 • få överblick över mötesdeltagarnas status (t.ex. om lösenord måste bytas)
 • redigera beredningar (sluten/öppen beredning)

Kom ihåg att en dagordningsansvarig endast kan se de beredningar som han/hon är ansluten till med sin profil - detta gäller både för Prepare med och utan integration.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?