Hur kan vi hjälpa?

Hur slänger jag en anteckning?

  • tryck på den anteckning du vil slänga (den blå pratbubblan)
  • tryck på papperskorgsikonen i den anteckning du vill slänga

  • tryck på Ja för att bekräfta att anteckningen ska slängas
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?