Hur kan vi hjälpa?

Hur installeras download-klienten till publiceringsmodulen?

Denna installationsguide visar hur ni upprättar en krypterad HTTPS-överföring så att ni kan använda Prepares publiceringsmodul för att överföra dagordningsfiler från Prepare till er lokala server. Observera att publiceringsmodulens download-klient endast kan installeras på Windows.

översikt innan du börjar:

 • Kommunikationen via publiceringsmodulens download-klient använder port 443 som är standardporten for HTTPS. Observera att denna port ska vara öppen för utgående trafik
 • Net Framework 4.5.1 eller en senare version måste vara installerad på den server där download-klienten installeras
 • Du behöver vissa uppgifter som finns i Prepare under menypunkten "Publicering". Därför måste du ha ett login med administratörrättigheter i Prepare. När du har aktiverat ditt användar-ID i Prepare hittar du de nödvändiga uppgifterna på Prepare via https://web.firstagenda.com
 • 2 mappar ska skapas på servern. En mapp till vilken installationsfilerna kan kopieras och en mapp för de publicerade dagordningsfilerna. Som ett led i underhållet av strukturen på er hemsida skriver download-klienten över de publicerade dagordningarna. Därför är det viktigt att hela mappstrukturen är densamma som den som upprättas av download-klienten 
 • Vi rekommenderar att ni upprättar en serviceanvändare som sköter publiceringsmodulens download-klient på servern samt att denna användare endast har tillgång till download-klienten och mappen för de publicerade filerna. På så vis försäkrar ni er om att inte fel filer överförs/raderas.

Installation av Publiceringsmodulens Download-klient:

Innan du kan installera download-klienten måste den först aktiveras för er organisation. Kontakta oss på support@firstagenda.com för att aktivera användningen av download-klienten. Därefter är du klar att installera publiceringsmodulens download-klient.

 1. Skapa först de 2 mapparna på servern: den ena för de publicerade dagordningsfilerna, den andra för installationsfilerna. Mappen för installationsfilerna kan till exempel kallas ”PrepareDownloader” och mappen för de publicerade dagordningarna "Dagordningar"
 2. Logga sedan in i First Agenda på https://web.firstagenda.com Kom ihåg att det användar-ID du loggar in med måste ha administratörsrättigheter
 3. I First Agenda väljer du menyn Publicering
 4. På den första skärmbilden skriver du in namnet på den sökväg på er server där de publicerade dagordningsfilerna ska placeras

 1. Klicka på Hämta klient
 2. Öppna zip-filen och kopiera de två installationsfilerna ”FirstAgendaStarter.exe” och ”Settings.xml” till mappen c som du just har skapat
 3. Kör filen ”FirstAgendaStarter.exe”. När körningen slutförts kan du se att mappen ”PrepareDownloader” innehåller fler filer
 4. Logga in på https://web.firstagenda.com, välj menyn Publicering (eller ladda om sidan om du fortfarande är på den) och godkänn din server under ”Ladda ned indstillinger” genom att klicka på Godkänn. Se exempel nedan:

Download-klienten är nu installerad på din server och du ska upprätta automatisk överföring av dagordningarna från Prepare. Innan du upprättar automatisk överföring rekommenderar vi att du gör en manuell publicering för att testa att det finns förbindelse. Se hur nedan

Manuell publicering

Innan du gör den manuella publiceringen måste du ställa in publiceringsmodulen på överföring av data från en beredning så att du har material att testa med.

 1. Klicka på menyn Publicering i Prepare
 2. Under "Beredningar" klickar du på Redigera
 3. Under kolumnen Ska publiceras sätter du en bock framför den beredning från vilken dagordningar ska publiceras. (Om du inte får upp vissa beredningar på listan beror detta på att du inte har befogenhet som dagordningsansvarig i vissa beredningar. Anslut dig till en beredning och gör dig till dagordningsansvarig.)

 1. Klicka på Stäng
 2. Se till att "Startdatum för publicering" är tidigare än datumet för den dagordning du vill publicera (annars kommer den inte med i publiceringen)
 3. Gå till mappen med installationsfilerna, ”PrepareDownloader”
 4. Kör filen FirstAgendaStarter.exe
 5. Kontrollera i mappen för dagordningar att din dagordning har överförts med publiceringsmodulen

Om du vill göra ytterligare en manuell testöverföring så tänk på att exe-filen endast kan köras var femte minut!

Upprättande av Scheduled Task:

Automatisk överföring av era dagordningsfiler till Prepare måste upprättas med hjälp av "Scheduled Task" i operativsystemet (Windows).
OBS: Användarprofilen som ska utföra denna uppgift måste vara densamma som den serviceanvändarprofil som har upprättat/konfigurerat download-klienten.

Vi hänvisar till http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc748993.aspx för information om upprättande av "Scheduled Task".

BRA ATT VETA:

Vid byte av server kan du göra precis som ovan och installera publiceringsmodulens download-klient. Därefter loggar du in på https://web.firstagenda.com/Publicering/Edit och godkänner den nya servern. Efter det kommer den nya servern att tas i bruk, vilket innnebär att det inte kommer vara någon nedtid vid överföring av publicerade dagordningar till er server.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?