Hur kan vi hjälpa?

Vad kan en administratör göra?

Som administratör har du tillgång till följande domäner i Prepare:

  • Användare - upprätta användare m.m.
  • Grupper - upprätta grupper
  • Beredningar - ändra till sluten/öppen beredning
  • Import - se vilka dagordningar som har överförts till Prepare
  • Organisation - ändra inställningar som timeout på iPad, kontaktuppgifter m.m.
  • Läsning av First Agenda - här ser du samma sak som mötesdeltagarna

Administratören har det överordnade ansvaret för de allmänna inställningarna för användandet av Prepare i er organisation. Under menypunkten "Organisation" kan du t.ex. bestämma hur lång timeouten ska vara på iPad eller registrera kontaktuppgifter för den person i din organisation som ska ha huvudansvaret för supporten i Prepare.

Därutöver kan administratörer upprätta användare, redigera användarprofiler och bestämma vilka beredningar användarna ska anslutas till. Som administratör ser du således till att rätt personer i din organisation får tillgång till Prepare.  En administratör kan upprätta användare generellt, medan en dagordningsansvarig bara har tillåtelse att upprätta användare inom den/de beredning/ar som vederbörande har ansvar för. 

En administratör har inte automatiskt tillgång till beredningarna och kan därför inte släppa dagordningar. Men en administratör kan alltid ansluta sig till en beredning, tilldela sig själv rättighet som dagordningsansvarig och sedan släppa dagordningar och protokoll.

Som administratör är du vanligtvis även root för Prepare i din organisation, vilket betyder att de dagordningsansvariga kan vända sig till dig om de har frågor om eller problem med Prepare.

Se vilka rättigheter en administratör och en dagordningsansvarig har i Prepare.

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?