Hur kan vi hjälpa?

Hur aktiveras tvåfaktorsinloggning?

Med tvåfaktorsinloggning kan du öka säkerheten kring Prepare ytterligare. Det finns två olika sätt att använda tvåfaktorsinloggning.

  1. Antingen kan du välja att användarna i din organisation loggar in både med sitt lösenord och med en tillskickad SMS-kod varje gång de loggar in i Prepare.
  2. Eller också att de endast behöver logga in med sitt lösenord och en tillskickad SMS-kod när de loggar in i Prepare utanför din koncerns nätverk. Du kan välja att användarna ska ha tillgång till flera olika nätverk utan att behöva skriva in både lösenord och SMS-kod.

Du kan inte själv aktivera tvåfaktorsinloggning i dina organisationsinställningar eftersom det är en tilläggsmodul. Kontakta därför Prepare om du vill få hjälp med att aktivera tvåfaktorsinloggning. Du hittar kontaktuppgifter här.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?