Hur kan vi hjälpa?

Hur aktiveras offlineläge?

För att mötesdeltagare ska kunna hämta dagordningar som kan läsas när iPaden är offline, måste Tillåt offlinevisning vara aktiverat för beredningen. Och du måste vara administratör i Prepare för att kunna sätta på offlinevisning. Om inget gjorts är funktionen avstängd.

Så aktiveras offlinevisning för en Beredning

  • logga in i Prepare på web.firstagenda.com
  • välj Beredningar i vänstermenyn i Prepares administrationsdel
  • välj den beredning vars dagordningar mötesdeltagarna ska kunna läsa offline
  • sätt en bock i checkrutan framför Tillåt offline

  • klicka på Spara

Mötesdeltagarna kan nu hämta dagordningar och protokoll när de är online och sedan läsa dem när de inte har internetanslutning.

OBS Offlinevisning är i nuläget inte möjligt för organisationer som nyttjar tvåfaktorsinloggning.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?