Hur kan vi hjälpa?

Kan jag ta bort en beredning?

Som administratör kan du ta bort beredningar.

Om du tar bort en beredning kommer denna inte längre att visas i Prepare. Har administratören av misstag tagit bort en beredning kan den alltid sökas fram igen och aktiveras genom att klicka på Visa borttagna beredningar under menyn Beredningar.

Så tar du bort beredningar:

  • klicka på menyn Beredningar
  • klicka på den beredning du vil ta bort
  • klicka på Ta bort-knappen och därefter på OK för att bekräfta borttagningen

Klik OK for at slette udvalg

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?