Hur kan vi hjälpa?

Varför kommer min dagordning inte upp i Prepare?

Om det är en dagordning i en ny beredning så har dagordningen med all sannolikhet överförts till Prepare, men du har inte anslutet dig till den nya beredningen än. Läs om hur du ansluter dig till en ny beredning.

Slutligen kan du kontrollera om dagordningen överhuvudtaget har överförts till Prepare. Kontakta någon som är IT-ansvarig i din organisation och få vederbörande att kontrollera om den källmapp från vilken filerna överförs är tömd.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?