Hur kan vi hjälpa?

Varför har min dagordning kört fast?

Om du tycker att din dagordning har arbetat länge utan att det händer något så kan detta bero på att Prepare befinner sig i vänteläge och inväntar ytterligare en fil från ditt system. Statusfältet högst upp på den detaljerade dagordningsöversikten kan då se ut på följande sätt:

Dagsorden er gået i stå

När vi tar emot filer från ditt system för ärende- och dokumenthantering kan det ta upp till 30 min innan vi har mottagit och behandlat alla dagordningens filer.
I vissa fall - t.ex. om din dagordning är väldigt stor - mottar Prepare inte alla filer i första vändan. De återstående filerna kommer i nästa överföring till Prepare. Om det fattas filer "tittar" Prepare efter dem i upp till 50 min. 

Om vi fortfarande inte mottagit den saknade filen efter 50 minuter kommer statusfärgen att skifta till rött framför den saknade filens namn i översikten. I så fall måste du undersöka varför filerna inte blivit överförda till Prepare.

vad gör jag om det saknas en fil?

  • Undersök först att filerna har bifogats ordentligt till dina dagordningspunkter. Det kontrollerar du i ditt system för ärende- och dokumenthantering..
  • Om allt ser bra ut i ditt system för ärende- och dokumenthantering ska du vända dig till en person i din organisation som har möjlighet att titta ned i den källmapp där filerna ligger innan de överförs till Prepare. Denna person är i allmänhet någon av de IT-ansvariga. Rent konkret ska det undersökas om de saknade filerna fortfarande ligger i källmappen.
  • Om det visar sig att källmappen är tömd ska du kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Vad gör jag om statusen har fastnat på: "BEHANDLat"?

Om du inte fåttnågra felmeddelanden men tycker att det lilla "hjulet" fortsätter snurra framför Behandlat, är det stor risk att din fil är skadad. Läs här vad du kan göra.

Dagsordenen er gået i stå

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?