Hur kan vi hjälpa?

Hur ofta överförs dagordningar?

Överföring av dagordningar från er organisation till Prepare sker med ett bestämt tidsintervall. Hur ofta ni överför dagordningar beror på hur den automatiska överföringen är inställd i er organisation. De flesta har ställt in den automatiska överföringen så att den sker var femtonde minut. 

Kontakta din IT-avdelning för att få information om det exakta tidsintervallet.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?