Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan re-publiserer jeg?

Har du av en eller annen årsak, vært nødt til å re-publisere en dagsorden eller et referat, skal den nye versjon av dagsordenen/referatet publiseres i FirstAgenda på nytt. Du skal ikke slette den utdaterte dagsorden, da møtedeltagerne vil miste deres eventuelle notater og markeringer. Vent i stedet til den nye dagsorden er overført til FirstAgenda og har lagt seg under kolonnen ”Versjon under innlesning”. Gjenta deretter prosedyren for publisering av dagsordener.

Hvis du ikke ønsker å gjøre utvalgets medlemmer oppmerksomme på re-publiseringen, kan du fjerne fluebenet ved ”Varsle utvalgsmedlemmer”. Dermed sendes det ikke ut noen mail til medlemmene om dette,  de vil allikevel ha den nyeste versjon av dagsordenen i FirstAgenda. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?