Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan gjør jeg politiske utvalg historiske?

Når vi går inn i en ny valgperiode, er det en god idé å få tidligere politiske utvalg ryddet litt av veien – uten å naturligvis gjøre dem helt utilgjengelige. Med funksjonen historiske utvalg skaper du oversikt for brukerne og gjør det enkelt for gjenvalgte politikere å finne tilbake til notater, delte kommentarer og materiale fra tidligere valgte perioder.

Husk; gjør ikke et utvalg historisk før etter du har publisert siste referatet til utvalget!

Les hvordan du gjør et utvalg historisk

Når du gjør et utvalg historisk, anbefaler vi at du samtidig omdøper utvalgsnavnet, slik at gjenvalgte politiskere enkelt kan skille nye utvalg fra tidligere utvalg (Omgjør f.eks. ‘Kommunestyret’ til ‘Kommunestyret 2015 – 2019’)
 
Du endrer utvalgsnavn ved å velge Utvalg i venstremenyen, og deretter velger det utvalget  som skal ha nytt navn. Husk å trykke lagre når du er ferdig.

Viktig: vil dere opprette nye utvalg?

Samtidig med at du omdøper utvalgsnavnet, så er det viktig at dere tar stilling til om dere vil fortsette med å publisere dagsordener i samme utvalg som for nåværende periode. Hvis dere ortsetter med å publisere i samme utvalg, vil deres sak- og arkivsystem (dvs source ID er den samme  som i dag), vil det være nødvendig å gjøre noen tilpasninger i FirstAgenda. Det hjelper vi gjerne med, men ta kontakt med oss i god tid, så kan vi få dere på en liste over de organisasjoner som skal tiplasses innen årets utgang. Kontakt FirstAgenda på support@firstagenda.com

Hvis dere oppretter nye utvalg i deres sak- og arkivsystem, så behøver dere ikke å kontakte oss – men kan kun nøyes med å gjøre tidligere utvalg historiske og endre navn på dem.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?