Hvordan kan vi hjelpe?

Avhold de konstituerende møtene i Prepare

I oktober måned 2019, skal de fleste  nyvalgte kommunestyrer ha avholdt sine konstituerende møter.

Les nedenfor hvordan du benytter Prepare til det  konstituerende møtet:

  • Opprett det konsituerende møtet som et utvalg i ditt sak- og arkivsystem
    NB: Du kan også velge å benytte deres eksisterende kommunestyreutvalg til det konstituerende møtet, og da gjør du naturligvis som før.
  • Publiser en dagsorden til det nye utvalget – du kan lage en testdagsorden først, så du kan få utvalget gjort synlig i Prepare uten å publisere den aktuelle dagsordenen først.
  • Få rettigheten som dagsordenansvarlig i det nye utvalget og tilknytt heretter alle i det nye kommunestyret til utvalget. Hvis du ikke har rettighet som administrator, så få administratoren til å gi deg rolle som dagsordenansvarlig i utvalget.
    NB: Hvis noen av medlemmene enda ikke er opprettet i Prepare, skal du også huske å opprette dem og deretter legge dem inn i riktige utvalg.

Når dagsordenen er klar til det konstituerende møtet, gjør du som du pleier: publiserer dagsorden i Prepare som før.

Det nyvalgte kommunestyret har nå en tilgjengelig  dagsorden og kan forberede seg til første møte.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?