Hvordan kan vi hjelpe?

Avhold de konstituerende møtene i Prepare

I oktober måned 2019, skal de fleste  nyvalgte kommunestyrer ha avholdt sine konstituerende møter.

Les nedenfor hvordan du benytter Prepare til det  konstituerende møtet:

  • Opprett det konsituerende møtet som et utvalg i ditt sak- og arkivsystem
    NB: Du kan også velge å benytte deres eksisterende kommunestyreutvalg til det konstituerende møtet, og da gjør du naturligvis som før.
  • Publiser en dagsorden til det nye utvalget – du kan lage en testdagsorden først, så du kan få utvalget gjort synlig i Prepare uten å publisere den aktuelle dagsordenen først.
  • Få rettigheten som dagsordenansvarlig i det nye utvalget og tilknytt heretter alle i det nye kommunestyret til utvalget. Hvis du ikke har rettighet som administrator, så få administratoren til å gi deg rolle som dagsordenansvarlig i utvalget.
    NB: Hvis noen av medlemmene enda ikke er opprettet i Prepare, skal du også huske å opprette dem og deretter legge dem inn i riktige utvalg.

Når dagsordenen er klar til det konstituerende møtet, gjør du som du pleier: publiserer dagsorden i Prepare som før.

Det nyvalgte kommunestyret har nå en tilgjengelig  dagsorden og kan forberede seg til første møte.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?

Hvordan kan vi gøre det bedre?