Hvordan kan vi hjelpe?

Hvorfor kan jeg ikke se nytt utvalg?

Det er nok fordi du ikke har blitt lagt til i det nye utvalget. Kontakt derfor administrator for din organisasjon, og du vil av vedkommende bli både lagt til og registrert som dagsordenansvarlig for utvalget. 

UTVALG OG SAK- OG ARKIVINTEGRASJON:

Viktig: I utvalg med integrasjon i FirstAgenda blir nye utvalg automatisk opprettet i FirstAgenda, så snart du har publisert den første dagsordenen i deres sak- og arkivsystem. Du skal derfor ikke opprette det nye utvalget i FirstAgenda. Du skal derimot huske å bli tilknyttet utvalget og få rettighet som dagsordenansvarlig for å kunne publisere en dagsorden i det nye utvalget. Først når du har fått rettigheten som dagsordenansvarlig vil du kunne se den overførte dagsordenen/referatet under Møter i FirstAgenda.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?