Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan legger man brukere til et utvalg?

Det er to måter å legge til / fjerne brukere til valgene:

Du kan legge brukere til utvalg:

  1.  under en brukers profil
  2. under et utvalg.

1. Legg bruker til et utvalg under "Brukere":

  • klikk på Brukere
  • velg den bruker som skal legges til ditt utvalg
  • på høyre side av skjermen, under overskriften "Utvalg", klikker du på ditt utvalg ved bruk av drop-downlisten
  • vurder om brukeren skal ha rettigheter som dagsordensamler, eller om vedkommende skal ha lov til å lese dagsordener som ikke er publisert

2. legg bruker til et utvalg under "Utvalg":

  • klikk på Utvalg
  • velg det utvalg, som brukeren eller brukerne skal legges under
  • nederst på høyre side av skjermen, velger du under overskriften "Brukere" de brukere, som skal legges til utvalget. Bruk dropdown-listen

Skal du legge til flere brukere om gangen, er det lettest å bruke metoden via Utvalg.

LITT OM BRUKERADGANG TIL UTVALG OG LUKKEDE UTVALG

Som utgangspunkt har en bruker adgang til samtlige åpne utvalg i en organisasjon, mens et lukket utvalg utelukkende er synlig for brukerne som er medlem av det. 

Det er også mulig at brukeren kun får adgang til de utvalgene som vedkommende er knyttet til, uten at andre utvalg behøver å være lukkede. Det skjer ved at en administrator fjerner markeringen ut fra funksjonen Kan se øvrige utvalg på brukeren. Denne begrensede adgang kan være relevant å gi til eksempelvis eksterne konsulenter som inviteres til ett spesifikt utvalg. Konsulenten vil dermed kun få adgang til tilknyttede utvalg, og vil ikke kunne se andre utvalg og møter i FirstAgenda. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?