Hvordan kan vi hjelpe?

Hva er et historisk utvalg?

Når et utvalg gjøres Historisk, blir det plassert nederst i ventrenavigasjonen i lesedelen av Prepare. Møtedeltageren vil ikke lengere kunne se utvalget under "Mine utvalg", men vil i stedet finne utvalget under overskriften Historiske utvalg. På den måte forstyrrer et "gammelt" utvalg ikke, når en møtedeltager logger på Prepare for å lese dagsordener i aktuelle utvalg.

Selv om et utvalg er gjort historisk, fungerer det som et hvert annet utvalg: Man kan stadig publisere dagsordener i utvalget, og møtedeltagerne vil stadig kunne se sine notater og markeringer på dagsordener og referater i det pågjeldende utvalg.

Slik gjør du et utvalg "Historisk":

  • klikk på menyen Utvalg
  • velg det utvalg som skal gjøres historisk
  • sett flueben i boksen for Historisk utvalg og klikk på Lagre

Trykk på "skyderen" for historisk utvalg og klikk på Lagre

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?

Hvordan kan vi gøre det bedre?