Hvordan kan vi hjelpe?

Hva er et historisk utvalg?

Når et utvalg gjøres Historisk, blir det plassert nederst i ventrenavigasjonen i lesedelen av FirstAgenda. Møtedeltageren vil ikke lengere kunne se utvalget under "Mine utvalg", men vil i stedet finne utvalget under overskriften Historiske utvalg. På den måte forstyrrer et "gammelt" utvalg ikke, når en møtedeltager logger på FirstAgenda for å lese dagsordener i aktuelle utvalg.

Selv om et utvalg er gjort historisk, fungerer det som et hvert annet utvalg: Man kan stadig publisere dagsordener i utvalget, og møtedeltagerne vil stadig kunne se sine notater og markeringer på dagsordener og referater i det pågjeldende utvalg.

Slik gjør du et utvalg "Historisk":

  • klikk på menyen Utvalg
  • velg det utvalg som skal gjøres historisk
  • sett flueben i boksen for Historisk utvalg og klikk på Lagre

Trykk på "skyderen" for historisk utvalg og klikk på Lagre

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?