Hvordan kan vi hjelpe?

Hva er "Ekstra Materiale"?

Hva er ”Ekstra materiale”?

Hvis du har behov for å vedlegge ekstra dokumenter til et bestemt utvalg, være seg en telefoniste, budsjettpapirer osv, så kan du benytte deg av funksjonen Ekstra materiale. De dokumentene du laster opp som ekstra materiale går på tvers av utvalget og kan ses under alle dagsordener innenfor utvalg. 

Dokumentene som lastes opp kan utvalgsmedlemmene se når de klikker seg inn på en dagsorden. På web ligger de nederst i venstremenyen, mens på iPad finner du dem ved å klikke på det lille mappeikonet øverst til høyre. 

Ekstra materiale kan utelukkende administreres av dagsordensamlere. 

Du kan benytte deg av vår modul, Ekstra materiale, hvis du har behov for å vedlegge ekstra dokumenter til et bestemt utvalg. Modulen kan kun administreres av dagsordensamlere.

slik laster du opp til 'ekstra materiale'

GODT Å VITE 

Du kan tilføye flere dokumenter under ekstra materiale, også om et møte allerede er publisert. 

De dokumenter som blir lagt til under ekstra materiale, vil bli vist på alle dagsordener som er plassert i utvalget. 

Viktig! Man kan ikke lage markeringer eller notater i dokumenter som ligger i Ekstra materiale.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?