Hvordan kan vi hjelpe?

Alternative metoder for å opprette protokoll

Du har mulighet for å tilføye et referat til en dagsorden via funksjonen Tilføy beslutning under hver enkel sak. Hvis du ønsker å lage et referat i selve møteopprettelsen, så har du to muligheter: 

Opprett et samlet referat som en egen sak: 

  • Du kan opprette en ny sak i din dagsorden og kalle det eksempelvis protokoll eller referat. Denne metoden kan du benytte hvis du ønsker et samlet referat for hele møtet. Husk å ha den nyopprettede saken nederst, så slipper du å endre saksrekkefølgen. 
  • Alternativt kan du opprette referatet som første sak til din neste dagsorden.  

opprett et protokollpunkt til hver enkel sak i dagsordenen: 

Hvis du laster opp et nytt dokument eller skrive nytt innhold i et dokument, kan du finne veiledning til dette her

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?