Hvordan kan vi hjelpe?

Møtemaler - Hvordan lager jeg en kopi av et tidligere møte?

Oppretter du mange av de samme møtene i et utvalg, med mange av de samme sakene, er det nå mulig å lage en kopi fra et tidligere møte. 

Det gjøres på følgende måte: 

  • Under "Møter" klikker du på "Opprett nytt møte"
  • Ut fra "Møtemall" kan du i en dropdown-liste velge det tidligere møtet som du ønsker å kopiere. 

Hvis du ikke ønsker å lage en kopi av et tidligere møte, lar du listen stå på "Ingen mal". 

Når du har skrevet inn alle møtets stamdata og klikket på "Lagre", vil du ved siden av sakene på dagsordenen kunne se sakene fra det tidligere møtet som du valgte å kopiere fra. 

Bemerk: det er kun møtets saker og sakoppstilling, og ikke innholdet, som malen dannes ut fra. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?