Hvordan kan vi hjelpe?

Møtemaler - Hvordan lager jeg en kopi av et tidligere møte?

Oppretter du mange av de samme møtene i et utvalg, med mange av de samme sakene, er det nå mulig å lage en kopi fra et tidligere møte. Både med og uten innhold og på tvers av ulike utvalg. 

Bemerk: det er ikke mulig å opprette kopi av et møte som er opprettet i et eksternt sak- og arkivsystem. 

slik oppretter du kopi av et tidligere møte: 

  • Under "Møter" klikker du på "Opprett nytt møte"
  • Velg det utvalget møtet skal opprettes i
  • Ut fra "Møtemall" kan du i en dropdown-liste velge det tidligere møtet som du ønsker å kopiere. 

Hvis du ikke ønsker å lage en kopi av et tidligere møte, lar du listen stå på "Ingen mal". 

Opprett kopi av et møte fra et annet utvalg: 

Hvis du ønsker å ta kopi av et tidligere møte fra et annet utvalg, klikker du på "Velg mal fra annet utvalg"

  • Velg deretter utvalg og møtedato du vil opprette en kopi fra 

ta med innhold fra et annet møte

Ønsker du å ta med innholdet fra det tidligere møte, krysser du av i boksen "Møtemal med innhold" 

  • Utfyll deretter alle møtets øvrige stamdata og klikk på "Lagre

Du har nå opprettet en kopi av et tidligere møte.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?