Hvordan kan vi hjelpe?

Kan man arbeide flere i samme dagsorden samtidig?

Nei, det kan man ikke. 

Det er mye som kan gå galt hvis man sitter mer enn en person og arbeider i samme dagsorden samtidig. Dere kan risikere å miste det arbeidet dere gjør når dere hver for dere lagrer deres versjon. 

Vi anbefaler derfor at det kun er én av gangen som bygger opp en dagsorden. Når man har lagret og gått vekk fra denne dagsordenen, kan en annen fint gå inn og arbeide videre med den samme. Hovedsaken er at det kun er én person av gangen som oppretter saker og skriver innhold m.m. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?