Hvordan kan vi hjelpe?

hvorfor mislykkes en eller flere filer i agendaen min?

Hvis du etter en innlesning/behandling av en dagsorden eller et referat opplever en RØD feilmelding på en fil, kan det skyldes et av følgende scenarier:

  • filen er skadet 
  • filen mangler 
  • vi støtter ikke filformatet 
  • filen er lagret med makroer (excel) 
  • filen er skrivebeskyttet 

Her er hjelp til hva du kan gjøre i disse ulike tilfellene: 

filen er skadet

Vi har mottatt en skadet fil. Hvis du tar filen over på skrivebordet og du ikke kan åpne den, så vil heller ikke FirstAgenda kunne innlese den. Finn ut hva som er galt med filen, og prøv deretter å laste opp dagsordenen igjen.

filen inneholder mange lag

I noen tilfeller kan FirstAgenda også oppfatte en fil med mange lag som en skadet fil. Det er typisk store, arkitekttegnede filer. I dette tilfellet skal du enten benytte programmet FoxitReader for å lagre filen som en PDF-fil igjen, eller du kan bruke en PDF-reader, fx Adobe Acrobat Reader for å sammenflette lagene til ett. Publiser deretter møtet på nytt.

filen mangler 

Årsaken kan også være at vi aldri har mottatt filen fra ditt sak- og arkivsystem. Undersøk først om filene er korrekt tilknyttet dine dagsordensaker. Det sjekker du i ditt sak- og arkivsystem. 

Ser alt fint ut, skal du kontakte din IT-ansvarlige for å høre om de manglende filene stadig ligger i kildemappen. Kildemappen er den mappen hvor dagsordenene ligger innen den blir overført til FirstAgenda. 

Er kildemappen tømt, så ta kontakt med oss, så skal vi nok hjelpe deg videre. 

vi håndterer ikke filformatet

Hvis filen har et format som FirstAgenda ikke kan håndtere, blir du nødt til å endre formatet og republisere dagsordenen. Se her hvilke formater vi håndterer

Hvis filen fremdeles er rød, så ta kontakt til First Agenda Support: support@firstagenda.com 

Filen er lagret med makroer (Excel)

En makro er en automatisering av hypige kommandoer / funksjoner som vanligvis lagres i Excel-ark som kan spilles når du trenger å utføre en oppgave. Excel ark lagret med makroer kan ikke håndteres i Forbered. Du må derfor deaktivere makroene i Excel-arket før du lagrer eller lagrer filen som en enkelt PDF i stedet. Last opp filen på nytt og publiser igjen.

filen er skrivebeskyttet

Er dokumentene skrivebeskyttet, dvs. man skal skrive inn et passord for å kunne endre i dokumentet, kan det ikke behandles i FirstAgenda. Lagre dokumentet på nytt - uten skrivebeskyttelse - og last opp i FirstAgenda. Du kan alternativt også lagre dokumentet som en PDF og laste opp på nytt. Republiser deretter møtet. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?