Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan endrer jeg i en publisert dagsorden?

Denne guiden beskriver hvordan du endrer i en allerede publisert dagsorden som er opprettet via den manuelle møteopprettelsen i FirstAgenda. Hvis du benytter et utvalg med integrasjon, skal du foreta endringene på dagsordenen i deres sak- og arkivsystem, hvorpå du følger den normale pulbiseringsprosedyren, slik at den endrede dagsorden blir overført til FirstAgenda. 

Nedenfor kan du lese hvordan du endrer et publisert møte som du har opprettet manuelt i FirstAgenda.

Slik endrer du en publisert dagsorden:

Hvis du etter publiseringen av en dagsorden ønsker å endre innholdet, finner du frem til møtet slik:

  • klikk på Møter i venstremenyen og velg deretter det møtet du ønsker å redigere
  • klikk på Redigere-knappen ytterst til høyre i møtelisten

  • du kommer nå inn på oversikten med dagsordensakene
  • klikk på de sakene du gjerne vil redigere, eller tilføy flere saker

endring av møtets  tittel, møtedato/tittel og informasjon

  • vil du rette i møtets metadata (møtetidspunkt, info osv) klikker du på blyantikonet øverst

  • klikk på Behandle når du er ferdig med å redigere
  • når dagsordenen er ferdigbehandlet, klikker du på Publiser, og du har nå endrer i din dagsorden

Husk: den "gamle" versjonen vil nå bli erstattet av den nye versjonen du nettopp har gjort endringer i.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?