Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan endrer jeg i en publisert dagsorden?

Hvis du benytter et utvalg med integrasjon, skal du gjøre endringer I dagsordenen I selve sak- og arkivsystemet, og etterfølgende følge den normale publiseringsprosedyre. Da vil den redigerte dagsordenen bli overført til first agenda. Nedenfor kan du lese hvordan du gjør det I møter som er manuelt opprettet I FirstAgenda.

Slik endrer du en publisert dagsorden:

Hvis du etter publiseringen av en dagsorden ønsker å endre innholdet, finner du frem til møtet slik:

  • klikk på Møter i venstremenyen og velg deretter det møtet du ønsker å redigere
  • klikk på Redigere-knappen ytterst til høyre i møtelisten.
  • du kommer nå inn på oversikten med dagsordenspunkter
  • klikk på de punktene du gjerne vil redigere, eller tilføy flere punkter
  • klikk på Behandle når du er ferdig med å redigere
  • når dagsordenen er ferdigbehandlet, klikker du på Publiser, og du har nå endrer i din dagsorden.

Husk: den "gamle" versjonen vil nå bli erstattet av den nye versjonen du nettopp har gjort endringer i. Så notater og delte kommentarer vil ikke lenger være synlig i saken, men i stedet lagres som "historiske" til venstre i Oversikten.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?